رفتن به محتوای اصلی
021-91011091 info@athena.ir

معرفی Solarwinds NTA: نظارت لحظه‌ای بر پهنای باند شبکه

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] به طور مستمر و مداوم اطلاعاتی از جریان ترافیک شبکه را ارایه می‌کند. در حقیقت اعداد و ارقام تبدیل به نمودارها و جداولی می‌شوند که به شما می‌گویند شبکه توسط چه کسی و برای…

ادامه مطلب

نهمین برنده هفته های طلایی کسپرسکی معرفی شد

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] در نهمین هفته از برنامه هفته های طلایی کسپرسکی، خریداری از شهر تهران برنده سکه طلا شد. بر اساس این گزارش از روابط عمومی شرکت پاد، خانم «مروارید قاسمی» از شهر تهران با خرید…

ادامه مطلب

هشتمین برنده هفته های طلایی کسپرسکی معرفی شد

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] در هشتمین هفته از برنامه هفته های طلایی کسپرسکی، خریداری از شهر شیراز برنده سکه طلا شد. بر اساس این گزارش از روابط عمومی شرکت پاد، آقای «سید محمد محسن اثنی عشری» از شهر…

ادامه مطلب

هفتمین برنده هفته های طلایی کسپرسکی معرفی شد

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] در هفتمین هفته از برنامه هفته های طلایی کسپرسکی، خریداری از شهر تهران برنده سکه طلا شد. بر اساس این گزارش از روابط عمومی شرکت پاد، آقای «بهنام احمدی» از شهر تهران با خرید…

ادامه مطلب

ششمین برنده هفته های طلایی کسپرسکی معرفی شد

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] در ششمین هفته از برنامه هفته های طلایی کسپرسکی، خریداری از شهر تهران برنده سکه طلا شد. بر اساس این گزارش از روابط عمومی شرکت پاد، خانم «بهناز ترشگو» از شهر تهران با خرید…

ادامه مطلب

پنجمین برنده هفته های طلایی کسپرسکی معرفی شد

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] در پنجمین هفته از برنامه هفته های طلایی کسپرسکی، خریداری از شهر تهران برنده سکه طلا شد. بر اساس این گزارش از روابط عمومی شرکت پاد، آقای «رسول علیرضایی» از شهر تهران با خرید…

ادامه مطلب

سِیل ضدویروس‌های موبایلی تقلبی در فروشگاه‌های اپلیکیشن

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] تعداد برنامه‌های ضدویروس قلابی در فروشگاه‌های اپلیکیشن‌های موبایلی رو به افزایش است. کسپرسکی به‌تازگی دو اپلیکیشن موبایلی را در دو فروشگاه مختلف اپلیکیشن شناسایی کرد که مشابه محصولات ضدویروس این شرکت طراحی شده بودند.…

ادامه مطلب

چهارمین برنده هفته های طلایی کسپرسکی معرفی شد

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] در چهارمین هفته از برنامه هفته های طلایی کسپرسکی، خریداری از شهر تهران برنده سکه طلا شد. بر اساس این گزارش از روابط عمومی شرکت پاد، آقای «مسعود شاهسواری» از شهر تهران با خرید…

ادامه مطلب

سومین برنده هفته های طلایی کسپرسکی معرفی شد

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] در سومین هفته از برنامه هفته های طلایی کسپرسکی، خریداری از شهر تهران برنده سکه طلا شد. بر اساس این گزارش از روابط عمومی شرکت پاد، آقای «حمید هیدی» از شهر تهران با خرید…

ادامه مطلب

دومین برنده هفته های طلایی کسپرسکی معرفی شد

[separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='20'] در دومین هفته از برنامه هفته های طلایی کسپرسکی، خریداری از شهر تهران برنده سکه طلا شد. بر اساس این گزارش از روابط عمومی شرکت پاد، آقای «حسین طباطبایی» از شهر تهران با خرید…

ادامه مطلب
برگشت به بالا