رفتن به محتوای اصلی
How Can We Help?
< All Topics
Print

نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

برای اطمینان از عملکرد مناسب، کامپیوترتان باید الزامات زیر را داشته باشد:

حداقل نیاز‌مندی‌های عمومی :

Core 2 Duo 1.86 GHz or higher processor

۱ GB of RAM for 32-bit operating systems

۲ GB of RAM for 64-bit operating systems

Swap partition of at least 1 GB

۱ GB of free disk space on the hard drive

نیازمندی‌های نرم‌افزاری :

Supported 32-bit operating systems:
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 16.04.4 LTS
Ubuntu 17.10.1
Red Hat Enterprise Linux 6.9
CentOS-6.9
Debian GNU / Linux 8.10
Debian GNU / Linux 9.4
AltLinux 8.0.0
GosLinux 6.6

Supported 64-bit operating systems:
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 16.04.4 LTS
Ubuntu 17.10.1
Red Hat Enterprise Linux 6.9
Red Hat Enterprise Linux 7.4
CentOS-6.9
CentOS-7.4
Debian GNU / Linux 8.10
Debian GNU / Linux 9.4
OracleLinux 7.4
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3
openSUSE 42.3
AltLinux 8.0.0
GosLinux 6.6
OS ROSA “Cobalt” (desktop edition) 7.3
OS ROSA “Cobalt” (server edition) 7.3

 همچنین قبل از نصب Network Agent باید موارد زیر نصب باشد :

The libc6-i386 module must be installed to 64-bit versions of Debian and Ubuntu.
The glibc.i686 module must be installed to Red Hat Enterprise Linux 7 or later, CentOS 6 or later, and Oracle Linux 7 or later, Novel.
glibc-32bit module must be installed on openSUSE 42.2, CentOS 6 or later, Novel.

Table of Contents
برگشت به بالا